DESIGNER


"Nya" designer

"Gamla" designer

(klicka för större bilder)

I mejlet vill jag att de ska stå
» Färg
» Text (exemplevis i headern, menyn osv)
» Hur menyn ska se ut
» Bilder
och ifall ni vill ha något annat speciellt som
» Footer
» Signatur bild
» Högerklicksskydd
» Runda hört runt inläggen.
» Dropdown meny i headern
I mejlet vill jag att de ska stå:
» Färg
» Text (exemplevis i headern, menyn osv)
» Hur menyn ska se ut
» Bilder
och ifall ni vill ha något annat speciellt som
» Footer
» Signatur bild
» Högerklicksskydd
» Runda hört runt inläggen.
» Dropdown meny i headern
Va inte rädda för att skicka!

RSS 2.0